משתלם מהק"מ הראשון

OBD HAND_edited.png
בעל עסק, יודע איפה נמצאים העובדים שלך בזמן העבודה?
  • התראות על שימוש חורג ברכבים

  • בקרה על נסיעות עיסקיות/פרטיות

  • חיסכו בהוצאות הדלק והתחזוקה

  • ניהול משימות מתוכננות ואקראיות

  • התראה על התנהגות נהג

  • התקנה עצמית פשוטה תוך שניות

צברנו

100,000,000 ק"מ

של ניסיון בהוזלת עלויות הדלק ותחזוקת כלי הרכב של לקוחותינו. 

אפליקציית הניהול

צפייה במיקום הרכבים 24/7 
כמות הדלק שצרכו לנסיעות פרטיות
התראת נהיגה במהירות מופרזת
שמירת הסטוריית מסלולי נסיעה
מהירות וכיוון נסיעתם
דוחות שעת יציאה וחזרה מהבית
התקנה עצמית במספר שניות
הדגמת סביבת העבודה

הורדת אפליקציית הניהול 

רוגב בע"מ  החרושת 19 רעננה 

טל: 09-746-9155  sales@sherlock.co.il