Urban Traffic

משתלם מהק"מ הראשון

OBD HAND_edited.png
בעל עסק, יודע איפה נמצאים העובדים שלך בזמן העבודה?
  • התראות על שימוש חורג ברכבים

  • בקרה על נסיעות עיסקיות/פרטיות

  • חיסכו בהוצאות הדלק והתחזוקה

  • ניהול משימות מתוכננות ואקראיות

  • התראה על התנהגות נהג

  • התקנה עצמית פשוטה תוך שניות

צברנו

100,000,000 ק"מ

של ניסיון בהוזלת עלויות הדלק ותחזוקת כלי הרכב של לקוחותינו. 

אם אתה בעל עסק עם 2 רכבים ויותר סרטון זה מיועד לך
צפייה במיקום הרכבים 24/7 
כמות הדלק שצרכו לנסיעות פרטיות
התראת נהיגה במהירות מופרזת
שמירת הסטוריית מסלולי נסיעה
מהירות וכיוון נסיעתם
דוחות שעת יציאה וחזרה מהבית
התקנה עצמית במספר שניות
נא חיזרו אלי עם כל הפרטים

בקשתך נשלחה. ניצור קשר בהקדם

הורדת אפליקציית הניהול 

download.png

אפליקציית הניהול

הדגמת סביבת העבודה
נא חיזרו אלי עם כל הפרטים

Thanks! Message sent.

רוגב בע"מ  החרושת 19 רעננה 

טל: 09-746-9155  sales@sherlock.co.il